Υπηρεσίες

Σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες καταφεύγουν στην ενοικίαση εξοπλισμού ή και ολόκληρων συνεργείων κατά περίπτωση, η εταιρεία Κατασκευή Τεχνικών και Χωματουργικών έργων – Γερανοφόρα μηχανήματα “ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ” επενδύει σημαντικά ποσά στην απόκτηση σύγχρονου, ιδιόκτητου εξοπλισμού.

Παράλληλα διασφαλίζουμε την άριστη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας με συνεχή εκπαίδευση και σεμινάρια πάνω σε θέματα τεχνικά, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων – μηχανημάτων και κυρίως υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε τη δυνατότητα, την πείρα και τη γνώση να ανταποκριθούμε σε κάθε έργο με συνέπεια στους χρόνους, στον οικονομικό προϋπολογισμό του πελάτη και στο περιβάλλον.

Κατεδαφίσεις κτιρίων

Κατασκευές δρόμων

Αντιπλημμυρικά έργα

Mεταφορά και πώληση αδρανών υλικών

Βαθιές εκσαφές κτιρίων

Κατεδαφίσεις κτιρίων

Κατασκευές δρόμων

Δίκτυα αποχέτευσης

Μεταφορές μπαζών

Μεταφορά και πώληση αδρανών υλικών

Κατασκευή γηπέδων

Ενοικιάσεις κάδων

Κατασκευή και πώληση φρεατίων

Βαθιές εκσκαφές κτιρίων

Ανυψώσεις βαρέων αντικειμένων