Τα έργα της εταιρείας μας

Έχοντας γνώση και πίστη στις δυνατότητες μας και με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου έχουμε δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Με εμπειρία άνω των 30 ετών και εξειδίκευση στις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις, η ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ δημιουργεί έργα υψηλής αρτιότητας που εξελίσσουν τον τομέα των κατασκευών και των έργων υποδομής.
Μεταξύ αυτών και τα παρακάτω μεγάλα έργα μας :

Κατασκευή αυτοκινητόδρομων

Κατεδάφιση κτιρίων

Κατασκευή Αιολικών Πάρκων

Κατασκευή τάφρων με τη μέθοδο της αντιστήριξης

Διαμόρφωση μεγάλων εκτάσεων με την χρήση μηχανημάτων & εκρηκτικών

Κατασκευή πεζοδρομίων

Βαθιές εκσκαφές (Μετρό Θεσσαλονίκης)

Μετατοπίσεις Δικτύων

Δημιουργία θερμοκηπιακής μονάδας 110.000 τ.μ. υδροπονικού τύπου στη Πετρούσα Δράμας

Ένα έργο στο οποίο δοκιμάστηκε η εταιρεία μας στην μετακίνηση 500.000 κ.μ. γαιών με την χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων και εκρηκτικών υλών.

Κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό Αεροδρόμιο

Με την πολυετή εμπειρία μας, την αξιοπιστία και την συνέπεια καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και να είμαστε η εταιρεία που θα ξεκινούσε τις πρώτες κατεδαφίσεις των κτιρίων του Ελληνικού Αεροδρομίου.

Κατασκευή τμήματος δρόμου στον Ε-65

Ένα έργο με μεγάλες απαιτήσεις στο οποίο η εταιρεία μας κατασκεύασε ένα μεγάλο τμήμα της Ε-65 από Ανάβρα έως Ξυνιάδα

Έργο Θέρμη - Γαλάτιστα

Ένα έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σύντομο χρονοδιάγραμμα το οποίο η εταιρεία μας παρέδωσε 3 μήνες νωρίτερα.

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου στο Δίστομο Βοιωτίας

Διάνοιξη δρόμων και 6 βάσεων. Ένα έργο με αρκετές ιδιομορφίες λόγω των δυσκολιών που συναντήθηκαν στην φύση του εδάφους.

Έργο Κατερίνη

Κατασκευή & διάνοιξη κοίτης ποταμών με χρήση μηχανημάτων και τοποθετηση σαραζανετίων στην Κατερίνη.

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου στο Πισοδέρι Φλώρινας

Διάνοιξη δρόμων και 34 βάσεων, Ενα έργο στο οποίο λόγω του περιορισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία μας ανταπεξήλθε με δικά της μηχανικά μέσα στο ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου διάρκειας 3 μηνών.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Όταν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε όπως και στο συγκεκριμένο έργο όπου η εκσκαφή έφτασε μέχρι και τα 25 μέτρα βάθος.