Δράμα

Δημιουργία θερμοκηπιακής μονάδας 110.000 τ.μ. υδροπονικού τύπου στη Πετρούσα Δράμας

 

Σχετικά με το έργο

Ένα έργο στο οποίο δοκιμάστηκε η εταιρεία μας στην μετακίνηση 500.000 κ.μ. γαιών με την χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων και εκρηκτικών υλών.

Σχετικά Έργα

Έργο Θέρμη - Γαλάτιστα

Ένα έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και σύντομο χρονοδιάγραμμα το οποίο η εταιρεία μας παρέδωσε 3 μήνες νωρίτερα.

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου στο Δίστομο Βοιωτίας

Διάνοιξη δρόμων και 6 βάσεων. Ένα έργο με αρκετές ιδιομορφίες λόγω των δυσκολιών που συναντήθηκαν στην φύση του εδάφους.

Έργο Κατερίνη

Κατασκευή & διάνοιξη κοίτης ποταμών με χρήση μηχανημάτων και τοποθετηση σαραζανετίων στην Κατερίνη.