Έχοντας γνώση και πίστη στις δυνατότητες μας και με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου έχουμε δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • Βαθιές εκσκαφές (Μετρό Θεσσαλονίκης)
 • Απόθεση σε νόμιμες χωματερές των χωμάτων από τις σήραγγες (Μετρό Θεσσαλονίκης)
 • Μετατοπίσεις Δικτύων
 • Δημιουργία αποχετευτικών δικτύων
 • Κατεδάφιση κτιρίων
 • Κατασκευή τάφρων με τη μέθοδο της αντιστήριξης
 • Κατασκευή δρόμων
 • Κατασκευή γηπέδων
 • Διαμόρφωση μεγάλων εκτάσεων με την χρήση μηχανημάτων & εκρηκτικών
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Κατασκευή parking (Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη)
 • Κατασκευή Αιολικού πάρκου στη θέση Κέδρος Νομού Βοιωτίας
 • Κατασκευή Αιολικού πάρκου στη θέση Τούμπα Ανθοβούνι Κάτω Κλινών Φλώρινας
 • Δημιουργία Κόμβου (Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη)

Δείτε τα Έργα μας