Κατασκευή αιολικού πάρκου

Αιολικό πάρκο στο Πισοδέρι Φλώρινας

Σχετικά με το έργο

Διάνοιξη δρόμων και 34 βάσεων, Ενα έργο στο οποίο λόγω του περιορισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία μας ανταπεξήλθε με δικά της μηχανικά μέσα στο ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου διάρκειας 3 μηνών.

Σχετικά Έργα

Δημιουργία θερμοκηπιακής μονάδας 110.000 τ.μ. υδροπονικού τύπου στη Πετρούσα Δράμας

Ένα έργο στο οποίο δοκιμάστηκε η εταιρεία μας στην μετακίνηση 500.000 κ.μ. γαιών με την χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων και εκρηκτικών υλών.

Κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό Αεροδρόμιο

Με την πολυετή εμπειρία μας, την αξιοπιστία και την συνέπεια καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και να είμαστε η εταιρεία που θα ξεκινούσε τις πρώτες κατεδαφίσεις των κτιρίων του Ελληνικού Αεροδρομίου.

Κατασκευή τμήματος δρόμου στον Ε-65

Ένα έργο με μεγάλες απαιτήσεις στο οποίο η εταιρεία μας κατασκεύασε ένα μεγάλο τμήμα της Ε-65 από Ανάβρα έως Ξυνιάδα