ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διάνοιξη δρόμων και 6 βάσεων. Ένα έργο με αρκετές ιδιομορφίες λόγω των δυσκολιών που συναντήθηκαν στην φύση του εδάφους. Δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας καθώς και το πλήθος των μηχανημάτων τα οποία ήταν ικανά να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.