01 04 2011 - ΑΓΟΡΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ CATERPILLAR 375L

Συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του ήδη υπάρχοντος πλούσιου εξοπλισμού της εταιρείας μας με την αγορά ενός εκσκαφέα CATERPILLAR 375L