Τα έργα μας

Έχοντας γνώση και πίστη στις δυνατότητες μας και με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου έχουμε δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • Βαθιές εκσκαφές (Μετρό Θεσσαλονίκης)
 • Απόθεση σε νόμιμες χωματερές των χωμάτων από τις σήραγγες (Μετρό Θεσσαλονίκης)
 • Μετατοπίσεις Δικτύων
 • Δημιουργία αποχετευτικών δικτύων
 • Κατεδάφιση κτιρίων
 • Κατασκευή τάφρων με τη μέθοδο της αντιστήριξης
 • Κατασκευή δρόμων
 • Κατασκευή γηπέδων
 • Διαμόρφωση μεγάλων εκτάσεων με την χρήση μηχανημάτων & εκρηκτικών
 • Κατασκευή πεζοδρομίων
 • Κατασκευή parking (Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη)
 • Κατασκευή Αιολικού πάρκου στη θέση Κέδρος Νομού Βοιωτίας
 • Κατασκευή Αιολικού πάρκου στη θέση Τούμπα Ανθοβούνι Κάτω Κλινών Φλώρινας
 • Δημιουργία Κόμβου (Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκη)