Δημιουργία θερμοκηπιακής μονάδας 110.000 τ.μ. υδροπονικού τύπου στη Πετρούσα Δράμας

Ένα έργο στο οποίο δοκιμάστηκε η εταιρεία μας στην μετακίνηση 500.000 κ.μ. γαιών με την χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων και εκρηκτικών υλών.
Ένα έργο στο οποίο ο σύγχρονος εξοπλισμός και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας ανταπεξήλθαν με επιτυχία ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες του έργου.