ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ