ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στην απαίτηση του συγκεκριμένου έργου, για γρήγορες φορτώσεις σε χρόνους οι οποίοι φαντάζουν αδύνατοι, προέβει στην αγορά εκσκαφέα CATERPILLAR 375L, έτσι ώστε να μπορέσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την μετακίνηση λιγνιτικού κοιτάσματος με ιδιόκτητα μηχανήματα και φορτηγά.