ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΠΙΣΟΔΕΡΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διάνοιξη δρόμων και 34 βάσεων, Ενα έργο στο οποίο λόγω του περιορισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία μας ανταπεξήλθε με δικά της μηχανικά μέσα στο ακριβές χρονοδιάγραμμα του έργου διάρκειας 3 μηνών.